Laddbox

Installation av Grön Teknik


Vi erbjuder:

  • En laddbox på 4-22 kW med typ 2 kabel eller uttag för
    9 600 kr efter avdrag för grön teknik.*


I priset på erbjudandet ingår 12 meter utanpåliggande kabel(maxeffekt 11kW) på en villa från elcentral och erforderliga skydd som krävs mellan elcentral och laddbox.

Laddboxen kan anslutas till ett WiFi-nätverk, eller direkt till en mobiltelefon, för att ge tillgång till ett webbgränssnitt där man kan se förbrukning, tillåta/förhindra laddning, begränsa effekten under vissa timmar av dygnet med tanke på effekttariffer med mera.


Från och med 1 januari 2021 så kan du få 50 procent i skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av en laddbox. Skattereduktionen för grön teknik är som högst 50 000 kr per person och år. Det fungerar på samma sätt som med rotavdraget – du får avdraget direkt på fakturan.


För att ta reda på om du har rätt till avdrag för grön teknik så ber vi dig kontakta skatteverket.

*Utan avdrag för grön teknik är priset 19 776 kr. Erbjudandet gäller inom en radie på 2 mil i Uppsala, Sala, Västerås och Enköping.


För att beställa eller veta mer:
Ring 070-740 04 45 eller
skicka ett e-post till: laddbox@kurento.se eller

tryck på knappen nedanför.